Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Wydzia?y, jednostki organizacyjne wydzia?ów

Wydzia? Nauk Technicznych

Nazwa Wydzia?u

Wydzia? Nauk Technicznych

Adres

Adres
Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski
w Olsztynie
Wydzia? Nauk Technicznych
ul. M. Oczapowskiego 11
tel./fax +48 89 523 34 76, tel. +48 89 523 36 23
http://www.uwm.edu.pl/wnt
e-mail: mechanik@uwm.edu.pl

 

W?adze

DZIEKAN
prof. dr hab. in?. Tadeusz RAWA
tel. +48 89 523 34 76, 89 523 36 23

PRODZIEKANI
ds. studiów i rozwoju kadry, kierunek: technika rolnicza i le?na
prof. dr hab. in?. Kazimierz WIERZBICKI
tel. +48 89 523 39 20

ds. nauki i rozwoju wydzia?u
dr hab. in?. Jacek BIERANOWSKI, prof. UWM
tel. +48 89 523 36 12


dr in?. Jerzy DOMA?SKI
ds. studiów i studentów, kierunki: mechanika i budowa maszyn, edukacja techniczno-informatyczna
tel. +48 89 523 36 23
 
dr Jan DAMICZ ds. studiów i studentów, kierunki: budownictwo, in?ynieria ?rodowiska
tel. +48 89 524 00 80

 

Dziekanat

Dziekanat kierunków:
mechanika i budowa maszyn;
technika rolnicza i le?na;
edukacja techniczno-informatyczna;

Adres:
ul. M. Oczapowskiego 11, 10-736 Olsztyn
tel.  +48 89 523 36 23, fax: +48 89 523 34 76

Kierownik Dziekanatu:
Joanna Piankowska

Dziekanat kierunków:
budownictwo;
in?ynieria ?rodowiska;


Adres:

ul. J. Heweliusza 10, 10-724 Olsztyn
tel. +48 89 523 37 75, fax: +48 89 523 47 95

Dziekanat Wydzia?u Nauk Technicznych
kierunki: mechanika i budowa maszyn, technika rolnicza i le?na, edukacja techniczno-informatyczna
ul. Micha?a Oczapowskiego 11, pok. 110, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523-36-23; tel./fax 523-34-76; e-mail: mechanik@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 06-0100; kod finansowy: 0601
kierunki: budownictwo, in?ynieria ?rodowiska
ul. Jana Heweliusza 10, pok. 104, 10-724 Olsztyn
tel. +48 89 523-37-75; tel./fax 523-47-95; e-mail: budownictwo@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 06-0100; kod finansowy: 0601

Kierownik  Joanna Piankowska
tel. +48 89 523-34-76, 523-36-23


Katedra Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
ul. Heweliusza  10 pok. 208, 10-724 Olsztyn
tel. +48 89 523-47-40; fax 523-47-28; e-mail: kbikb@uwm.edu.pl

kod ewidencji korespondencji: 06-1800; kod finansowy: 0612

Kierownik  dr hab. in?. Leszek Kaczmarek, prof. UWM
tel. +48 89 523-47-28


Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn
ul. Micha?a Oczapowskiego 11, pok. 1 i 2, 10-719 Olsztyn;
tel./fax +48 89 523-34-63
kod ewidencji korespondencji: 06-2400;  kod finansowy: 0608

Kierownik  prof. dr hab. in?. Ryszard Michalski, prof. zw.
tel. +48 89 523-37-26


Katedra Elektrotechniki i Energetyki
ul. Micha?a Oczapowskiego 11, pok. 202, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523-36-21, fax 523-36-03; e-mail: bognak@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 06-0500; kod finansowy: 0605

Kierownik  prof. dr hab. in?. Janusz Piechocki, prof. zw.
tel. +48 89 523-36-21


 Katedra In?ynierii Procesów Rolniczych
ul. Jana Heweliusza 14, pok. 117, 10-718 Olsztyn;
tel. +48 89 523-34-13; fax 523-44-69 e-mail: kryskor@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 06-1300; kod finansowy: 0609

Kierownik  prof. dr hab. in?. Marek Markowski, prof. zw.
tel. +48 89 523-34-13


Katedra In?ynierii Rolniczej i Surowców Naturalnych
ul. Micha?a Oczapowskiego 11, pok. 106, 10-719 Olsztyn
tel./fax +48 89 523-45-34; e-mail: hanna.soloducha@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 06-2600; kod finansowy: 0604

Kierownik  prof. dr hab. in?. Leszek Mieszkalski, prof. zw.
tel. +48 89 523-36-57


Katedra In?ynierii ?rodowiska
ul. Jana Heweliusza 4 pok. 13, 10-724 Olsztyn; tel.
tel. +48 89 523-47-60; fax 523-45-76;
e-mail: zw@imp.gda.pl lub zygmunt.wiercinski@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 06-2200; kod finansowy: 0616

Kierownik  dr hab. in?. Zygmunt Wierci?ski, prof. UWM
tel. +48 89 523-47-60, 523-35-76


Katedra Maszyn Roboczych i Procesów Separacji
ul. Micha?a Oczapowskiego 11, pok. 9, 10-719 Olsztyn
tel./fax +48 89 523-48-18; e-mail: kmrips@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 06-1500; kod finansowy; 0611

Kierownik  prof. dr hab. in?. Tadeusz Rawa
tel. +48 89 523-37-23


Katedra Materia?ów Funkcjonalnych i Nanotechnologii
ul. Micha?a Oczapowskiego 11, pok. 22, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523-45-07; tel./fax 523-44-43; e-mail: sylwester_k@uwm.edu.pl
ul. Stefana Okrzei 1a, pok. 11, 10-266 Olsztyn
 tel./fax 526-58-39
kod ewidencji korespondencji: 06-2700;  kod finansowy: 0603

Kierownik  dr hab. in?. Sylwester K?ysz, prof. UWM
tel. +48 89 523-44-43, 523-45-07


Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn
ul. Micha?a Oczapowskiego 11, pok. 126, 10-719 Olsztyn
tel./fax +48 89 523-32-55; e-mail: falka@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 06-0600; kod finansowy: 0606

Kierownik  dr hab. in?. Grzegorz Zboi?ski, prof. UWM
tel. +48 89 523-32-55


Katedra Mechatroniki

ul. Jana Heweliusza 10, pok. 7, 10-724 Olsztyn

tel. + 48 89 524-51-01, fax. 524-51-00; e-mail: mechatronika@uwm.edu.pl

kod ewidencji korespondencji: 06-3100; kod finansowy: 0619

 

Kierownik: dr hab. in?. Andrzej Pi?tak, prof. UWM

tel. tel. + 48 89 524-51-04


Katedra Technologii Materia?ów i Maszyn

ul. Micha?a Oczapowskiego 11, pok. 27, 10-719 Olsztyn
tel./fax +48 89 523-44-65; e-mail: anna.wach@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 06-2800; kod finansowy: 0607

Kierownik dr hab. in?. Lech Starczewski, prof. UWM
tel. +48 89 523-44-65


Zak?ad Edukacji Technicznej i Informatycznej
ul. Okrzei 1a, pok. 11, 10-266 Olsztyn
 526-63-80; tel./fax 526-58-39; e-mail: iwona@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 06-2900;  kod finansowy: 0618

Kierownik  dr hab. in?. Tadeusz Bieniaszewski, prof. UWM
tel. +48 89 523-49-12, 526-63-80


Zak?ad Geotechniki i Budownictwa Drogowego

ul. Romana Prawoche?skiego 19 pok. 9, 10-720 Olsztyn;
tel./fax +48 89 523-47-59, e-mail: bozena.kielek@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 06-2500; kod finansowy: 0614

Kierownik dr hab. in?. Chi Tran, prof. UWM
tel. +48 89 523-45-86


Zak?ad In?ynierii Procesów Budowlanych
ul. Jana Heweliusza 10, 10-724 Olsztyn
tel./fax +48 89 523-47-19; e-mail: halina.zielinska@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 06-3000; kod finansowy: 0613

Kierownik prof. dr hab. in?. Yuriy Orlovskyy
tel.
+48 89 523-45-77

Zak?ad Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Budowlanych

ul. Romana Prawoche?skiego 19 pok. 9, 10-720 Olsztyn;
tel./fax +48 89 523-47-59; e-mail: bozena.kielek@uwm.edu.pl

 

Kierownik: dr hab. in?. Leszek Ma?yszko, prof. UWM

tel. + 48 89 523-47-81


Centrum Innowacji
ul. Jana Heweliusza 10, 10-724 Olsztyn
tel. +48 89 523-47-27
kod ewidencji korespondencji: 06-1700; kod finansowy: 0617

Kierownik dr in?. Janusz Barski
tel. +48 89 523-47-27


Biblioteka Wydzia?u Nauk Technicznych
ul. Jana Heweliusza 14 pok. 14, 10-718 Olsztyn
tel. +48 89 523-35-45; e-mail: k.adamowicz@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 22-0100; kod finansowy: 2201

Kustosz  in?. Krystyna Adamowicz-Dani?owicz
tel. +48 89 523-35-45

informacj? wytworzono:

Wydzia? Nauk Technicznych

za tre?? odpowiada:

Joanna Piankowska

data wytworzenia:

29-05--2007r.

data zamieszczenia:

18-06--2007r.

 

Ta strona by?a odwiedzana 2688 razy (w tym z UWM 125 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-19
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Pawe? Harajda

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa